Referat fra møde 15.09.2021

Referat fra OB Bordtennis-ældreafdelingens årsmøde (udsat fra maj måned) 

Afholdt den 15 september 2021.

 1. Valg af dirigent
  Barkler er enstemmigt valgt.
  Barkler oplyser, at indkaldelse er sendt ud, som det foreskrives.
  Barkler gennemgår dagsordenen.
 2. Beretning ved formand, Ebbe Frederiksen.
  Ebbe takker alle medlemmer for deres måde at tackle forholdene på, under coronaen.
  Oplyser, at der på nuværende tidspunkt er 107 medlemmer i ældreafdelingen. Mindst 20 til 30 medlemmer, der træner mandag-onsdag og fredag. Enkelte medlemmer træner tirsdag og/eller torsdag. Ser frem til, at flere vil vende tilbage og begynde at træne, som før coronaen.
  Hjemmesiden opdateres med medlemmers navne, med for og efternavn.
  Flere medlemmer giver udtryk for og roser arbejdsindsatsen under coronaen.
 3. Orientering vedrørende ældreafdelingens økonomi ved kasserer, Ebbe Storm
  Ebbe oplyser, at der er udleveret skriftligt materiale, med overblik over ældreafdelingens økonomi, til alle deltagende medlemmer ved mødet.
  Ebbe gennemgår det skriftlige materiale og oplyser, at der er et overforbrug på ca. 3000,-kr i alt.
  Alt foregår over bankoverførsler. Det vil sige, at der ikke mere er kontant beholdning.
  Et medlem spørger ind til ældreafdelingens kassebeholdning, som Ebbe oplyser, er på ca. 28.000,-kr.
 4. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag indkommet.
 5. Valg af medlemmer til ældreudvalget. 
  Ebbe oplyser, at alle tidligere medlemmer af ældreudvalget er udtrådt i 2020, på nær Ebbe Storm.
  Der er derfor indtrådt 4 medlemmer, som er Formand Ebbe Frederiksen, sekretær Kirsten Hansen, Medlem Henrik Nielsen og medlem/webmaster Hans Jensen.
  Formand Ebbe Frederiksen ønsker genvalg til maj 2022 
  Kasserer Ebbe Storm ønsker genvalg til maj 2023
  Sekretær Kirsten Hansen ønsker genvalg til maj 2023
  Medlem Henrik Nielsen ønsker genvalg til maj 2023
  Medlem/webmaster Hans Jensen ønsker genvalg til maj 2022
  Alle nuværende medlemmer bliver enstemmigt valgt.
 6. Under evt.
  Birgit Hjort Hansen får tildelt ældrepokalen og takker for denne. Får applaus og roses af Ebbe, for sin store indsats i ældreafdelingen.
  Et medlem har ønske om at kunne blive inviteret med til udvalgsmøde, hvis der fremføres forslag, som kan være til gavn for ældreafdelingen. Formanden er åben over for ideen.
  Et medlem har ønske om at få referat fra udvalgsmøder.

  Formanden takker for god ro og orden og takker Barkler for at lede mødet.

  Til sidst udbringes et trefoldigt leve for vores klub.