Referat fra møde 26.05.2019

OB -møde den 29.05.2019
Ad. 1 Valg af dirigent. Barkler er ensstemmig valgt.
Ad.2. Beretning . Birgit nævner, vi er 99 medlemmer nu, og vi kan spille 4 dage om ugen. Takker alle, som hjælper med ved stævner. Godkendt med akklamation.
Ad. 3.Orientering om økonomi. Preben fortæller, at fælleskassen har hævet beløbet fra 200 kr. til 300 kr. om året.
Regnskab 2017: udg. 17363 kr. indtægt: 14825 kr., hvilket giver underskud på 2538 kr.
Regnskab 2018: udgift: 24880 kr. indtægt 18850 kr., hvilket giver underskud på 6030 kr.
Fælleskassen overgår til Kenneth (kasserer i OB).
Aktiver: I OB`s kasse er der 32500 kr. indsat i Sparekassen Fyn 29.05 2019.
Kaffen i cafeen koster ca. 2000 kr. om måneden.
Jørgen Bredbjerg spørger om betaling af kontingent og betaling til fælleskassen. Svar: 300 kr. til fælleskassen og 600 kr. i kontingent til OB Bordtennis.
Ivan spørger: Skal vi betale for leje af hallen? Svar: Det gør vi!
Får vi tilskud fra kommunen til ædreafdelingen? Svar: 25% skal være ungdomsspillere i klubben for at få tilskud, så det gør vi ikke!
Hvad får vi fra OB? Svar : leje af hal og tilskud til busture, 20000 kr i alt.
Joan synes 600 kr. om året er billigt!
Bent spørger om, vi fik overskud fra festen sidste år. Det gjorde vi!
Ivan spørger: Hvad koster Idrætshallen til stævnet? Hallen koster ikke noget, men vi giver 500 kr. i leje for bordene.
Regnskabet godkendt.
Ad.4. Indkomne forslag.
Afklaring om hvormange der er på valg i år. Resultat: 3 på valg i ulige årstal, og 2 på valg i lige årstal. 23 stemmer for resultatet.
Gert Vinkel: stiller sig til rådighed for udvalget, ønsker sig opslag om forslag og hvem der stiller op til udvalget. Gert synes ikke vi skal binde os fast på 5 medlemmer. Det skal være fleksibelt m.h.t. antal.
Vi lægger os fast på 5 medlemmer, men alle har lov til at hjælpe til ved afvikling og tilrettelæggelse af begivenheder.
Ole Larsen: Udvalget skal bestå af 5 medlemmer og så skal man have 2 suppleanter. Dette enes man om.
M.h.t. suppleanter skal udvalget forhandle med OB Bordtennis bestyrelse om dette.
Ældreafdelingen får en repræsentant i OB Bordtennis bestyrelse.
Ad.5. Valg af medlemmer til ældreudvalget.
På valg er: Birgit (Genvalg), Preben (Genvalg) og Jørgen R. ( ønsker ikke genvalg)
Kandidater på valg: Birgit, Preben, Henrik Ramild og Gert Vinkel.
Stemmetællere: Jørgen R og Bodil.
Resultat : Preben 43 stemmer, Birgit 44 stemmer, Henrik 38 stemmer , Gert 9 stemmer.
Preben, Birgit og Henrik er valgt.
Jørgen Raaen takker Jørgen R for arbejdet i udvalget. Birgit takker også Jørgen . Til slut siger Birgit tak for god ro og orden og takker Barkler for at lede mødet.