Robottræning

Datoer for Robottræning i 2023

Alle dage mellem kl. 08.10 – 09.50
Skriv jer på listen på opslagstavlen.

v/Kjeld Bjarne Nielsen og Hans Jensen

Onsdag den 13. september

Onsdag den 4. oktober

Onsdag den 25. oktober

Onsdag den 15. november

Onsdag den 6. december    AFLYST