Indbydelse til Stævne i Århus d. 4. Marts

INVITATION
til doublestævne på adressen: Nørre Boulevard 1, 8000 Århus C
for alle 60+ veteraner & førtidspensionister
onsdag den 4. marts 2020
Der spilles doubler i rækkerne:
ELITE – A – B – C – D – E
(E-rækken er forbeholdt nye spillere fra sæson 2019/20).
PROGRAM
Kl. 09.30 Morgenkaffe med rundstykke
Kl. 10.00 Turneringsstart alle rækker.
Ca. Kl. 14.30 Fælles spisning, præmier, lotteri og til slut tak for i dag.
Pris pr. person: Kr.150,00 (inkl. Spisning, 1 øl/vand og kaffe m/småkager)
som betales klubvis på Mobil Pay 25336024
Øl og vand kan købes til rimelige priser
Tilmelding senest mandag den 24. februar 2020
pr. e-mail til linde@sport.dk
Deltagerliste kan ses 5 dage før stævnet på www.sisu-mbk.dk
Parkeringsmuligheder kan ses på et kort på Sisu/MBK’s hjemmeside.
Med sportslig hilsen BTK SISU/MBK
Denne invitation er sendt til:
OB • ÅBV 86 • Brønshøj • Esbjerg • Ribe • Silkeborg BTK
CIF • Vorup • Auning • Rønde • Grenå • Triton • Nyborg • Slagels